Privātuma politika

Šī Privātuma politika ir paredzēta SIA INFINITY GAME, reģistrācijas numurs: 41503079809, juridiskā adrese: E.Benjaminas 11-4, Rīga, Latvija (turpmāk – Pārdevējs) apkopo, izmanto un apstrādā Pircēja norādīto personas informāciju Pārdevēja tīmekļa vietnē. Šī Privātuma politika attiecas uz Pārdevēja vietni www.vr.lv (turpmāk - Vietne), kas pieder un kuru pārvalda Pārdevējs. Šī Privātuma politika attiecas uz Pircēju vai šīs interneta vietnes lietotāju personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, pārsūtīšanu un uzglabāšanu.

Datu iegūšana un izmantošana

Personas dati ir uzskatāma par informāciju, kuru ar Pārdevēja un Pircēja piekrišanu Pārdevējs saņem no Pircēja, lai izpildītu noslēgtā līguma nosacījumus, kā arī turpmāk sazinātos ar Pircēju. Pircēja datu iegūšana notiek, kad Pircējs šajā interneta vietnē sniedz kontaktinformāciju vai citus datus. Visi Pircēja personas dati ir konfidenciāli, izņemot normatīvajos aktos aprakstītos gadījumus. Pārdevējs ievāc tādu informāciju kā: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasts, valsts – kas tiek apkopota tikai statistikas un pasūtījumu pārvaldības nolūkos. Izmantojot iegūtos datus, Pārdevējs var informēt Pircēju par precēm, pasākumiem un jaunumiem saistībā ar interneta vietni. Pircējs jebkurā laikā var dzēst savu vārdu no mērķauditorijas grupas saraksta, ja nevēlas saņemt informāciju par preci, pasākumiem un jaunumiem. Pircēja dati tiek izmantoti, piegādājot preces un pildot no preces pirkuma līguma izrietošās saistības. Pārdevējs apņemas darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu atbilstošu datu drošību.

Izmaiņas datos

Klientu datus var apskatīt mājaslapā, sadaļā Mans konts. Pārdevējs apņemas nodrošināt iegūto klienta datu pareizību un atbilstību. Par datu maiņu Pircējs informē Pārdevēju pa e-pastu info@vr.lv.

Piekļuve datiem

Pārdevējs var izpaust Pircēju datus, ja ir pamats uzskatīt, ka: šī informācija ir nepieciešama, lai identificētu, nodibinātu vai uzsāktu tiesiskas darbības pret personu, kura var nodarīt citai personai vai Pārdevējam jebkādu kaitējumu, apdraudot tās tiesības, īpašumu vai darbību, kā arī pakļaut citus šīs interneta vietnes lietotājus un/vai personas šādiem un līdzīgiem riskiem; tas jādara, ņemot vērā normatīvo aktu prasības vai gadījumos, kad to pieprasa kompetentās iestādes.

Interneta protokola adrešu izmantošana

IP adrese ir ciparu virkne, kas tiek automātiski piešķirta datoram ikreiz, kad lietotājs izveido savienojumu ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju, lietotāja datoru var automātiski identificēt pēc šīs IP adreses. Pārdevējs var ievākt šīs adreses sistēmas administrēšanas un vietņu audita nolūkos. Pārdevējam nav nodoma pievienot lietotāja IP adresi savai personu identificējošai informācijai, kas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiek ierakstīta, bet pats lietotājs paliek anonīms. Pārdevējs var izmantot šīs IP adreses, lai identificētu vietnes lietotājus situācijās, kad tas tiek uzskatīts par nepieciešamu nodrošināt viņu uzvedības atbilstību vietnes lietošanas nosacījumiem vai aizsargāt vietni vai citus lietotājus.

Sīkdatnes

Sīkdatnes ir mazi teksta faili, kas sniedz informāciju par to, cik bieži lietotājs apmeklē vietni un ko tieši lietotājs dara savu sesiju laikā. Sīkdatnes nesatur nekādu personu identificējošu informāciju, taču, ja lietotājs šādu informāciju sniedz pats, šo informāciju var apvienot ar sīkdatnē ietvertajiem datiem. Pārdevējs var ievietot sīkfailus lietotāju datoru pārlūkprogrammās.

Drošība

Pārdevējs izmanto drošas datu sistēmas un nepieciešamības gadījumā ir gatavs veikt papildu drošības pasākumus, lai aizsargātu lietotāja datus no nozaudēšanas, nepareizas izmantošanas un pārveidošanas. Vietnes lietotāju uzticētajai informācijai ir pieejama tikai īpaši pilnvaroti Pārdevēja darbinieki. Pārdevējs veic aizsardzības pasākumus, taču nevar pilnībā garantēt, ka dati netiks zaudēti, nepareizi izmantoti vai mainīti. Saistošie nosacījumi Uzticot personas datus un/vai citu personisko informāciju, interneta vietnes lietotāji apliecina, ka viņiem ir saistoši šie privātuma politikas nosacījumi, un viņi atzīst, ka Pārdevējam ir tiesības rīkoties ar šo informāciju noteiktajos gadījumos un apjomā. šajā dokumentā.

Changes

Šie privātuma nosacījumi var tikt atjaunināti jebkurā laikā, tāpēc lietotāji tiek aicināti tos regulāri pārskatīt