Privatumo politika

Ši Privatumo politika skirta SIA INFINITY GAME, registracijos numeris: 41503079809, juridinis adresas: Gogola 11-4, Ryga, Latvija (toliau – Pardavėjas) renka, naudoja ir tvarko Pardavėjo svetainėje Pirkėjo pateiktą asmeninę informaciją. Ši Privatumo politika taikoma Pardavėjo svetainei www.vr.lv (toliau – Svetainė), kuri priklauso Pardavėjui ir kurią tvarko. Ši Privatumo politika taikoma įsigyjant, naudojant, publikuojant, perduodant ir saugojant Pirkėjų ar šios interneto svetainės naudotojų asmens duomenis.

Duomenų gavimas ir naudojimas

Asmens duomenimis laikoma informacija, kurią Pardavėjas, Pardavėjui ir Pirkėjui sutikus, gauna iš Pirkėjo, siekdamas įvykdyti sudarytos sutarties sąlygas, taip pat bendrauti su Pirkėju ateityje. Pirkėjo duomenų gavimas įvyksta, kai Pirkėjas šioje interneto svetainėje pateikia kontaktinę informaciją ar kitus duomenis. Visi Pirkėjo asmens duomenys yra konfidencialūs, išskyrus norminiuose aktuose nurodytus atvejus. Pardavėjas renka tokią informaciją kaip: vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas, šalis – kuri renkama tik statistikos ir užsakymų valdymo tikslais. Naudodamasis gautais duomenimis Pardavėjas gali informuoti Pirkėją apie prekes, renginius ir naujienas, susijusias su interneto svetaine. Pirkėjas bet kada gali ištrinti savo vardą iš tikslinės auditorijos grupės sąrašo, jei nenori gauti informacijos apie prekę, renginius ir naujienas. Pirkėjo duomenys naudojami pristatant prekes ir vykdant įsipareigojimus, kylančius iš prekių pirkimo sutarties. Pardavėjas įsipareigoja daryti viską, kas įmanoma, kad užtikrintų tinkamą duomenų saugumą.

Duomenų pasikeitimai

Klientų duomenis galima peržiūrėti svetainėje, skiltyje Mano paskyra. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti gautų kliento duomenų teisingumą ir aktualumą. Apie duomenų pasikeitimą Pirkėjas informuoja Pardavėją el.paštu info@gostation.lv.

Prieiga prie duomenų

Pardavėjas gali atskleisti Pirkėjų duomenis, jeigu yra pagrindas manyti, kad: ši informacija yra būtina siekiant nustatyti, nustatyti ar pradėti teisinius veiksmus prieš asmenį, galintį padaryti bet kokią žalą kitam asmeniui ar Pardavėjui, keldama pavojų jo teisėms, turtui ar veikla, taip pat kitiems šios interneto svetainės vartotojams ir/ar asmenims tokiai ir panašiai rizikai; tai turėtų būti daroma atsižvelgiant į norminių aktų reikalavimus arba tais atvejais, kai to reikalauja kompetentingos institucijos.

Interneto protokolo adresų naudojimas

IP adresas yra skaičių eilutė, kuri automatiškai priskiriama kompiuteriui kiekvieną kartą, kai vartotojas prisijungia prie savo interneto paslaugų teikėjo, vartotojo kompiuteris gali būti automatiškai atpažįstamas pagal šį IP adresą. Pardavėjas gali rinkti šiuos adresus sistemos administravimo ir svetainės audito tikslais. Pardavėjas neketina pridėti vartotojo IP adreso prie jo asmenį identifikuojančios informacijos, o tai reiškia, kad kiekviena vartotojo sesija yra įrašoma, tačiau pats vartotojas lieka anonimiškas. Pardavėjas šiuos IP adresus gali naudoti siekdamas identifikuoti svetainės vartotojus tais atvejais, kai manoma, kad tai būtina siekiant užtikrinti jų elgesio atitiktį svetainės naudojimo sąlygoms arba apsaugoti svetainę ar kitus vartotojus.

Slapukai

Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kuriuose pateikiama informacija apie tai, kaip dažnai vartotojas lankosi svetainėje ir ką tiksliai vartotojas veikia per savo seansus. Slapukuose nėra jokios asmenį identifikuojančios informacijos, tačiau jei vartotojas tokią informaciją pateikia pats, ši informacija gali būti derinama su slapuke esančiais duomenimis. Pardavėjas gali patalpinti slapukus vartotojų kompiuterių naršyklėse.

Saugumas

Pardavėjas naudoja saugias duomenų sistemas ir, esant reikalui, yra pasirengęs imtis papildomų saugumo priemonių, kad apsaugotų vartotojo duomenis nuo praradimo, netinkamo naudojimo ir modifikavimo. Tik specialiai įgalioti Pardavėjo darbuotojai turi prieigą prie svetainės vartotojų patikėtos informacijos. Pardavėjas imasi apsaugos priemonių, tačiau negali visiškai garantuoti, kad nebus prarasti, netinkamai naudojami ar pakeisti duomenys. Privalomos sąlygos Patikėdami asmens duomenis ir (ar) kitą asmeninę informaciją, interneto svetainės vartotojai patvirtina, kad yra susaistyti šių privatumo politikos sąlygų, ir pripažįsta, kad Pardavėjas turi teisę tvarkyti šią informaciją nustatytais atvejais ir apimtimi. šiame dokumente.

Pakeitimai

Šios privatumo sąlygos gali būti bet kada atnaujinamos, todėl vartotojai raginami jas reguliariai peržiūrėti