Privaatsuspoliitika

Käesolev privaatsuspoliitika on mõeldud ettevõttele SIA INFINITY GAME, registreerimisnumber: 41503079809, juriidiline aadress: Gogola 11-4, Riga, Latvia (edaspidi – Müüja) kogub, kasutab ja töötleb Ostja poolt Müüja veebilehel edastatud isikuandmeid. Käesolev privaatsuspoliitika kehtib Müüja veebilehe www.vr.lv (edaspidi - Veebileht) kohta, mis kuulub Müüjale ja mida haldab Müüja. See privaatsuspoliitika kehtib ostjate või selle veebisaidi kasutajate isikuandmete hankimise, kasutamise, avaldamise, edastamise ja säilitamise kohta.

Andmete hankimine ja kasutamine

Isikuandmeteks loetakse teavet, mille Müüja ja Ostja nõusolekul saab Müüja Ostjalt sõlmitud lepingu tingimuste täitmiseks, samuti edaspidiseks Ostjaga suhtlemiseks. Ostja andmete omandamine toimub siis, kui Ostja esitab sellel veebisaidil kontaktandmed või muud andmed. Kõik Ostja isikuandmed on konfidentsiaalsed, välja arvatud normatiivaktides kirjeldatud juhtudel. Müüja kogub selliseid andmeid nagu: nimi, perekonnanimi, telefoninumber, e-post, riik – mida kogutakse ainult statistika ja tellimuste haldamise eesmärgil. Saadud andmeid kasutades saab Müüja teavitada Ostjat veebilehega seotud kaupadest, sündmustest ja uudistest. Ostja võib igal ajal oma nime sihtrühma nimekirjast kustutada, kui ta ei soovi saada infot toote, sündmuste ja uudiste kohta. Ostja andmeid kasutatakse kauba kohaletoimetamisel ja kauba ostu-müügilepingust tulenevate kohustuste täitmisel. Müüja kohustub tegema kõik endast oleneva, et tagada piisav andmete turvalisus.

Muudatused andmetes

Kliendiandmeid saab vaadata veebisaidil Minu konto jaotises. Müüja kohustub tagama saadud kliendiandmete õigsuse ja asjakohasuse. Ostja teavitab Müüjat andmete muutumisest e-posti aadressil info@gostation.lv.

Juurdepääs andmetele

Müüja võib avaldada Ostjate andmeid, kui on alust arvata, et: see teave on vajalik isiku tuvastamiseks, tuvastamiseks või õigustoimingute algatamiseks, kes võib tekitada kahju teisele isikule või Müüjale, ohustades tema õigusi, vara või tegevus, samuti selle veebisaidi teised kasutajad ja/või isikud sellistele ja sarnastele ohtudele; seda tuleks teha õigustloovate aktide nõudeid arvesse võttes või juhtudel, kui pädevad asutused seda nõuavad.

Interneti-protokolli aadresside kasutamine

IP-aadress on numbrijada, mis määratakse arvutile automaatselt iga kord, kui kasutaja loob ühenduse oma Interneti-teenuse pakkujaga, kasutaja arvuti saab selle IP-aadressi järgi automaatselt tuvastada. Tarnija võib neid aadresse koguda süsteemi haldamise ja veebisaidi auditeerimise eesmärgil. Müüjal ei ole kavatsust lisada kasutaja IP-aadressi oma isikut tuvastavatele andmetele, mis tähendab, et iga kasutajaseanss salvestatakse, kuid kasutaja ise jääb anonüümseks. Müüja võib neid IP-aadresse kasutada veebisaidi kasutajate tuvastamise eesmärgil olukordades, kus seda peetakse vajalikuks, et tagada nende käitumise vastavus veebisaidi kasutustingimustele või kaitsta veebisaiti või teisi kasutajaid.

Küpsised

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis annavad teavet selle kohta, kui sageli kasutaja veebisaiti külastab ja mida ta täpselt oma seansside ajal teeb. Küpsised ei sisalda isikut tuvastavat teavet, kuid kui kasutaja ise sellise teabe esitab, saab seda teavet kombineerida küpsises sisalduvate andmetega. Müüja võib kasutajate arvutibrauseritesse paigutada küpsiseid.

Ohutus

Müüja kasutab turvalisi andmesüsteeme ning on vajadusel valmis rakendama täiendavaid turvameetmeid, et kaitsta kasutajaandmeid kadumise, väärkasutuse ja muutmise eest. Veebilehe kasutajate poolt usaldatud teabele on juurdepääs ainult Müüja erivolitatud töötajatel. Müüja rakendab kaitsemeetmeid, kuid ei saa täielikult garanteerida, et andmeid ei kaotsi, väärkasutust või muutmist ei toimu. Sidumistingimused Isikuandmete ja/või muu isikuandmete usaldamisega kinnitavad veebilehe kasutajad, et nad on käesolevate privaatsuspoliitika tingimustega seotud ning kinnitavad, et Müüjal on õigus seda teavet määratletud juhtudel ja ulatuses käsitleda. selles dokumendis.

Muudatused

Neid privaatsustingimusi võidakse igal ajal uuendada, seega soovitatakse kasutajatel need regulaarselt üle vaadata